NOWOŚCI
O MNIE
MEDIA
KSIĄŻKI
NAUKA
FOTOGRAFIE
LINKI
   
 


W latach 1994-2000 pracowałem na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2000 roku obroniłem doktorat.

http://www.wgsr.uw.edu.pl/

Od roku 2000 pracuję w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

http://www.igipz.pan.pl/miasto/home_pl.htm


W latach 2002-2004 pracowałem w ENS LSH w Lyonie we Francji. Do dzis jestem członkiem ekipy Géophile ENS LSH  http://w1.ens-lsh.fr/labo/geophile/  http://www.ens-lsh.fr/

Dyscypliny badawcze: geografia granic, transport, turystyka i ochrona środowiska

Zajmuję się problemami: granic politycznych, współpracy transgranicznej, rozwoju turystyki (zwłaszcza jej przestrzennego charakteru), rozwoju transportu (głównie na obszarach przygranicznych i kolei - przede wszystkim kolei wielkich prędkości), ochorny środowiska (zwłaszcza obszarami prawnie chronionej przyrody).

Obszarami badawczymi są przede wszystkim: Polska, Unia Europejska, a w tym zwłaszcza obszary przygraniczne, obszary górskie.

Praca magisterska: Środowisko przyrodnicze a zagospodarowanie turystyczne Kaukazu Zachodniego

Doktorat: Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych

Habilitacja (w trakcie opracowania)

Rozwój turystyki na obszarach przygranicznych Polski


Efektem wielu krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz badań własnych prowadzonych w Polsce, na Słowacji i we Francji jest szereg publikacji. Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych m.in. w Polsce, Słowacji, Francji, Indiach, Korei Pd.

Jestem też autorem i współautorem książek naukowych, m.in.:

M.Więckowski 2004, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicnzych, Prace Geograficzne 195 IGiPZ PAN Warszawa, 231 s.


Saikia A. (Ed.) 2004 Population Environment and the Challenge of Development, New Delhi


G.Wecławowicz i in. 2006, Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, Prace Geograficzne 207 IGiPZ PAN Warszawa, 224 s.M.Degórski (ed.) 2006, Natural and Human Environment of Poland. A geographical overview, PAS PGS Warsaw

M.Więckowski 2006, Tourism, in (M.Degórski ed.), Natural and Human Environment of Poland. A geographical overview, PAS PGS Warsaw p. 262-274P.Śleszyński, J.Bański, M.Degórski, T.Komornicki, M.Więckowski 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Prace Geograficzne 211 IGiPZ PAN Warszawa, 284 s.J.L.Caccomo (red) 2007, Tourisme et frontieres, Harmattan, ParisCh.Bataillou, B.Scheou (red.) 2007, Tourisme et developpement. REGARDS CROISES, Col. Etudes, Presses Universitaires de Perpignan, Perpignan


Artykuł o Abchazji

http://www.geozeta.pl/artykuly,,1

Artykuł o Elbrusie

http://www.geozeta.pl/artykuly,,22