NOWOŚCI
O MNIE
MEDIA
KSIĄŻKI
O górach
Polskie naj...
Odkrywamy świat
NAUKA
FOTOGRAFIE
LINKI
   
 


To nie książka ale COŚ wyjątkowego o górach i dla gór. Wymoslona przez Wojciecha LEWANDOWSKIEGO i Marka WIĘCKOWSKIEGO w 1997 roku podczas pisania książki "Wysokogórski alfabet"


Wysokogórski alfabet - z miłości do gór


Książka popularno-naukowa o górach świata. Układ alfabetyczny pozwolił na przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień związanych z górami, m.in.: alpinizm, badania naukowe, działalność człowieka, flora i fauna, legendy, lodowce, piętrowość, polonika, wpływ wysokości na organizmy, zanieczyszczenie środowiska). Bardzo dobre recenzje.

W. Lewandowski i M. Więckowski 1997, Wysokogórski alfabet, ABC Future, Warszawa, ISBN 8386788240 Tragedie górskie - ku przestrodze


Książka przedstawiająca katastrofy i wypadki w górach, wraz z wyjaśnieniem ich przyczyn a także konsekwencji groźnych zjawisk w górach. Bardzo dobre recenzje.

M. Więckowski 1998, Tragedie górskie, ABC Future, Warszawa ISBN 8386788321

GÓRY A NAUKA

Góry są obecne w moich pracah naukowych. Poza pracą magisterską i wieloma artykułami naukowymi były przedmiotem rozprawy doktorskiej.